תאריכים נוספים

תאריך אולם
שבת, 08 מאי 2021 בשעה 18:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שבת, 08 מאי 2021 בשעה 21:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
ראשון, 09 מאי 2021 בשעה 17:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
ראשון, 09 מאי 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שני, 14 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שלישי, 15 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שני, 21 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שלישי, 22 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
רביעי, 23 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
חמישי, 24 יוני 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שישי, 25 יוני 2021 בשעה 20:30 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שבת, 26 יוני 2021 בשעה 20:30 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שני, 19 יולי 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
רביעי, 21 יולי 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
חמישי, 22 יולי 2021 בשעה 20:00 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שישי, 23 יולי 2021 בשעה 20:30 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
שבת, 24 יולי 2021 בשעה 20:30 נוגה-הכלה וצייד הפרפרים הזמן עכשיו
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים