תמונת מנוי: מנוי אזרח ותיק

מנוי אזרח ותיק

הצגות תיאטרון
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 6 - 8

פרטים ותנאי מימוש

מנוי פתוח

בחירה חופשית של הצגות ללא הגבלת יום, מקום, אולם.

אינו כולל פסטיבלים והופעות מחו"ל .

6 כרטיסים- ניתן לממש עד3 כרטיסים להצגה.

8 כרטיסים- ניתן לממש עד 4 כרטיסים להצגה.

בהצגת תעודה של אזרח ותיק

תוקף המנוי שנה מיום הרכישה

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים