תמונת מנוי: מנוי מסכת  הזהב 2020

מנוי מסכת הזהב 2020

Jaffa Fest ופרוייקט "מסכת הזהב בישראל"
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 3

פרטים ותנאי מימוש

מנוי מיוחד להצגות "מסכת הזהב" בישראל"

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים