תמונת מנוי: מנוי פתוח

מנוי פתוח

עונה: 2017/2018
כרטיסי מנוי: 4 - 8

פרטים ותנאי מימוש

מנוי פתוח

בחירה חופשית של הצגות ללא הגבלת יום, מקום, אולם.

אינו כולל פסטיבלים והופעות מחו"ל .

4 כרטיסים- ניתן לממש עד 2 כרטיסים להצגה

6 כרטיסים- ניתן לממש עד 2 כרטיסים להצגה

8 כרטיסים- ניתן לממש עד 4 כרטיסים להצגה

תוקף המנוי שנה מיום הרכישה

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים