תמונת מנוי: מנוי פתוח

מנוי פתוח

הצגות תיאטרון
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 4 - 8

פרטים ותנאי מימוש

 

מנוי פתוח

בחירה חופשית של הצגות ללא הגבלת יום, מקום, אולם.

אינו כולל פסטיבלים והופעות מחו"ל .

4 כרטיסים- ניתן לממש עד 2 כרטיסים להצגה

6 כרטיסים- ניתן לממש עד 3 כרטיסים להצגה

8 כרטיסים- ניתן לממש עד 4 כרטיסים להצגה

המנוי בתוקף לשנה מיום רכישתו

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים